dnd, d&d dungeons and dragons
 
Snarry World
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d MENU dungeons and dragons
 
Strona Główna Desiderium Intimum Desiderium Intimum Trailers Tłumaczenia Forum Kategorie Newsów Szukaj
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d
Nasza twórczość/Our stuff
dungeons and dragons
 
Desiderium Intimum
Desiderium Intimum In Other Languages
Desiderium Intimum Soundtrack
Desiderium Intimum Trailers
Desiderium Intimum Arts
Inne Ficki
Tłumaczenia
Videos by Ariel & Gobuss
Videos by Ariel Lindt
Videos by Gobuss
Contests
Awards
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Gdzie można nas znaleźć/Where you can find us
dungeons and dragons
 
YouTube Ariel
YouTube Gobuss
Last Ariel & Gobuss
Livejournal
Contact
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Spis Snarry Fanfiction
dungeons and dragons
 
Snarry od A do Z
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Polecane/Recommended
dungeons and dragons
 
Fanfics
Arts
Videos
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Grupy Snarry World
dungeons and dragons
 
Last FM
Facebook
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Nawigacja
dungeons and dragons
 
Strona Główna
Forum
Kategorie Newsów
Artykuły
Buttony do Snarry World
Statystyki
Szukaj
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Użytkowników Online
dungeons and dragons
 
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 7,322
Najnowszy Użytkownik: Martana
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Liczba odwiedzin Number of views
dungeons and dragons
 
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Księga Gości Guest Book
dungeons and dragons
 
[ zobacz księgę | dopisz do księgi ]
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Our Snarry Videos
dungeons and dragons
 

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
WAŻNA INFORMACJA
dungeons and dragons
 
Jeżeli masz problem z zamieszczeniem komentarza, to prześlij go nam na PW albo na e-mail: ariel_lindt@wp.pl

If you're from another country and you've registered, send us an e-mail with your login, so we can activate your account.


Nie wyrażamy zgody na kopiowanie i umieszczanie naszych ficków i tłumaczeń na chomikach itp.

Ariel & Gobuss
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Witamy
dungeons and dragons
 

DI1 photo DI1_zps565ae6eb.jpg
Snape made by Shellvia Blackthorn/Harry made by woshibbdou
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
The Cursed One
dungeons and dragons
 

FINALLY!

The second volume of
THE LIGHT ENTHRALLED BY THE DARKNESS - THE CURSED ONE is now available on Amazon!

Check it here:


AMAZON US
AMAZON UK


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
The Black Mongrel TRAILER
dungeons and dragons
 
**************************************************

THE TRAILER TO "THE BLACK MONGREL" IS OUT!
Below you will find links to all versions on Amazon:


Amazon US
Amazon UK
Amazon DE
Amazon FR
Amazon ES
Amazon IT
Amazon NL
Amazon JP
Amazon BR
Amazon CA
Amazon MX
Amazon AU
Amazon IN
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Our book on Amazon
dungeons and dragons
 
Inne Newsy Finally, after several years of writing, after months of translating and revising, we managed to publish the first volume of our book on Amazon!

The first volume of the series
"The Light Enthralled by the Darkness" is entitled "The Black Mongrel". This is the genre of lgbtq + dark fantasy romance. The book is available as an e-book and will soon also be available in print on demand.

We are glad that you can finally meet our heroes who stole our hearts and made us forget about the whole world, made us devote every free moment to them and devoured our souls for many months.

We wrote the first three volumes and translated them, the material for the next ones is already partially written, we are planning a seven-volume series, but that may still change. We hope that the second volume will be published no later than February / March 2022.

We present you the cover and a short description:


His name is Darren, or at least they told him so. He lives in a shelter and in a society divided into castes, he belongs to the worst of them - to the caste of the Black Mongrels - the poorest, the filthiest scrubs living in the lands of Helion. Though even among others like him, he is a misfit and an outcast - because of his demonic eyes and the curse he carries within himself.

He shouldn?t exist at all but somehow they let him live, although he spent part of his life in the darkness. He learned to breathe with it and to live in it. The darkness became part of his existence and he knows he should stay in it forever, because he has no right to live after what he?d done.

He is the Cursed One. The spawn of the Evil One. The seed of Tenebrae - the Lord of Darkness and Evil.

Though on his way he will meet a man who is the true embodiment of evil and who will make his life even more harsh and difficult. Darren will have to learn how to fight to be able to live in this world that wants to crush him at all costs, and to find out the truth about his past.The book is available for purchase on the Amazon website:

The Black Mongrel

We hope you like it!

Ariel & Gobuss
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Nasza książka na Amazonie
dungeons and dragons
 
Inne Newsy W końcu, po kilku latach pisania, po miesiącach tłumaczenia i poprawiania, udało nam się opublikować pierwszy tom naszej książki na Amazonie!

Pierwszy tom serii
"The Light Enthralled by the Darkness" nosi tytuł "The Black Mongrel". Jest to gatunek lgbtq+ dark fantasy romans. Książka dostępna jest w formie ebooka i wkrótce będzie także dostępna w formie druku na życzenie.

Cieszymy się, że w końcu możecie poznać naszych bohaterów, którzy skradli nasze serca i sprawili, że zapomniałyśmy o całym świecie, poświęcając im każda wolną chwilę i oddając im nasze dusze na długie miesiące.

Napisałyśmy w całości i przetłumaczyłyśmy już pierwsze trzy tomy, materiał na kolejne jest już częściowo napisany, docelowo planujemy siedmiotomową serię, ale to może jeszcze się zmienić. Mamy nadzieję, że drugi tom uda się opublikować nie później niż w lutym/marcu 2022.

Prezentujemy Wam okładkę i krótki opis:


Ma na imię Darren, a przynajmniej tak mu powiedziano. Żyje w sierocińcu i w społeczeństwie podzielonym na kasty należy do najgorszej z nich - do kasty Czarnych Mongreli - najbiedniejszych, najplugawszych mieszańców zamieszkujących ziemie Helionu. Jednak nawet pomiędzy podobnymi sobie jest uznawany za wyrzutka i odmieńca - z powodu swoich demonicznych oczu oraz klątwy, którą w sobie nosi.

Nie powinien w ogóle istnieć, ale jakimś sposobem pozwolili mu żyć, chociaż część swojego życia spędził w ciemności. Nauczył się nią oddychać i w niej żyć. Ciemność stała się częścią jego istnienia i wie, że powinien w niej pozostać na zawsze, ponieważ po tym, co zrobił, nie ma prawa żyć.

Jest Przeklętym. Pomiotem Złego. Plugawym nasieniem Tenebrae - Pana Ciemności i Zła.

Jednak na swojej drodze spotka człowieka, który jest prawdziwym wcieleniem zła i który sprawi, że jego życie stanie się jeszcze cięższe i trudniejsze do zniesienia. Darren będzie musiał nauczyć się walczyć, aby być w stanie przeżyć w tym świecie, który pragnie go tylko zmiażdżyć i aby odnaleźć prawdę o swojej przeszłości.
Książka jest dostępna do zakupu na stronie Amazon:

The Black Mongrel

Mamy nadzieję, że się Wam spodoba!


Ariel & Gobuss

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
8 years later...
dungeons and dragons
 
WELCOME BACK

It has been 8 years since we finished writing Desiderium Intimum.
You are probably wondering what is going on with us, what we are doing, what are our plans and, above all, whether we are alive at all :p

First of all - writing DI was an amazing adventure and an unforgettable experience for us, as well as a great way to polish your own style and learn patience and persistence. All the people we met, all the memories we created thanks to this story, all the nice words we received from you left a mark on us that even time could not erase. We would like to thank every person who came to our life at that time and made this long, four-year journey with us.

Second - life took its whirlwind in us, we grew up, matured, started looking for other ways, and in the end we completely abandoned Snarry and the fandom in general. Therefore, we hardly ever consulted this site anymore. We apologize if someone tried to contact us and was not successful.

Third - one of the main reasons we left the world of Snarry completely is that ... we started creating our own world, from scratch, from start to finish only ours. We have been creating and polishing it up for the last 7 years. We had long breaks, moments of breakdown, doubts, and there were also private problems, lack of time, misunderstandings, but recently we managed to achieve our goal.


WE HAVE WRITTEN THE FIRST 3 VOLUMES OF OUR OWN BOOK.

Ultimately, we are planning about 6-7 of them, we do not know yet exactly how many volumes the finished book will contain, but we already have foundations on which we can continue to build. A large part of the next volumes is already written, but it still requires a huge amount of time, work and what is most important, i.e. inspiration, but we know that we will manage to achieve our goal and close this story, in whose walls we have been living for 7 years.

We know many of you have asked us if we are planning something further or if we will continue writing, but we could not assure you that we would certainly strive for it because we were never sure if we would ever succeed. Writing our own book has always been our greatest dream. But it was just that. A dream. Now this dream has come true.

We all have one thing in common here - love for slash. And we all know how our country look at such things. That's why we decided that if we wanted to publish our book, we certainly couldn't do it in Poland. Our plan is to release it on Amazon, all in English. We have translated all three volumes by ourselves into English and we are in the process of creating the final version that will be suitable for publication. We hope to release them later this year.


That is why we are looking for someone who knows English well, preferably a native English speaker, who has time and would like to read our book and correct any mistakes we may have made while translating. We are only this one step away from publication. If there is someone like this, please contact us by email ariel_lindt@wp.pl or ariellindt@gmail.com

If there is anyone here to help us with the design of the cover, we will gladly accept any help :)

As for the Polish version - if we can manage the English version, we will certainly also look for a Polish publisher, so there is hope :)

We will keep you updated on progress and the expected date.


We greet you all warmly and cordially..

Ariel & Gobuss
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
8 LAT PÓŹNIEJ...
dungeons and dragons
 
Inne Newsy WITAMY PONOWNIE

Minęło 8 lat od kiedy skończyłyśmy pisać Desiderium Intimum.
Pewnie zastanawiacie się co u nas słychać, co porabiamy, jakie mamy plany i, przede wszystkim, czy w ogóle żyjemy ;p

Po pierwsze - pisanie DI było dla nas niesamowitą przygodą i niezapomnianym przeżyciem, a także znakomitym sposobem na wyszlifowanie własnego stylu oraz nauczenie się cierpliwości i wytrwałości. Wszystkie osoby, które poznałyśmy, wszystkie wspomnienia, które stworzyłyśmy dzięki temu opowiadaniu, wszystkie przemiłe słowa, które otrzymałyśmy od Was pozostawiły w nas ślad, którego nawet czas nie był w stanie wymazać. Bardzo dziękujemy każdej osobie, która zawitała w nasze życie w tamtym okresie i razem z nami przebyła tę długą, czteroletnią podróż.

Po drugie - życie wciągnęło w nas swój wir, dorosłyśmy, dojrzałyśmy, zaczęłyśmy szukać innych dróg i w ostatecznym rozrachunku całkowicie odeszłyśmy od Snarry i w ogóle z fandomu. Dlatego prawie w ogóle nie zaglądałyśmy już na tę stronę. Przepraszamy, jeśli ktoś próbował się z nami skontaktować, a nie udało mu się.

Po trzecie - jednym z głównych powodów, dla których całkowicie odeszłyśmy ze świata Snarry jest ten, że... zaczęłyśmy tworzyć własny świat, od podstaw, od początku do końca tylko i wyłącznie nasz. Kreowałyśmy go i dopieszczałyśmy przez ostatnie 7 lat. Miałyśmy długie przerwy, chwile załamania, wątpliwości, do tego dochodziły prywatne problemy, brak czasu, nieporozumienia, ale w ostatnim czasie udało nam się dopiąć celu.


NAPISAŁYŚMY 3 PIERWSZE TOMY NASZEJ WŁASNEJ KSIĄŻKI.

Docelowo planujemy ich ok 6-7, jeszcze nie wiemy dokładnie, w ilu tomach zamknie się całość, ale mamy już fundamenty, na których możemy budować dalej. Duża część kolejnych tomów jest już napisana, ale wymaga jeszcze ogromnego nakładu czasu, pracy i tego, co najważniejsze, czyli weny, ale wiemy, że uda nam się dopiąć celu i zamknąć tę historię, w której murach żyjemy już od 7 lat.

Wiemy, że wielu z Was pytało nas, czy planujemy coś dalej, czy będziemy jeszcze pisać, ale nie mogłyśmy zapewnić, że z pewnością będziemy do tego dążyć, ponieważ nigdy nie byłyśmy pewne, czy kiedykolwiek nam się to uda. Napisanie własnej książki od zawsze było naszym największym marzeniem. Ale było właśnie tylko tym. Marzeniem. Teraz to marzenie stało się realne.

Wszystkich tutaj łączy nas jedno - miłość do slashu. I wszyscy doskonale wiemy, jak nasz kraj zapatruje się na takie rzeczy. Dlatego zdecydowałyśmy się, że jeżeli chcemy wydać naszą książkę, z pewnością nie możemy zrobić tego w Polsce. Naszym planem jest wydanie jej na Amazonie, w całości po angielsku. Wszystkie trzy tomy przetłumaczyłyśmy własnoręcznie na język angielski i jesteśmy w trakcie tworzenia ostatecznej wersji, która będzie nadawała się do wydania. Mamy nadzieję, że uda nam się wydać je jeszcze w tym roku.


Dlatego własnie poszukujemy kogoś, kto dobrze zna angielski, najlepiej native english speakera, kto ma czas i chciałby przeczytać naszą książkę i poprawić ewentualne błędy, które mogłyśmy popełnić przy tłumaczeniu. Tylko ten jeden krok dzieli nas od publikacji. Jeśli jest tutaj ktoś taki, prosimy o kontakt na e-mail ariel_lindt@wp.pl lub ariellindt@gmail.com

Jeśli jest tu ktoś, kto pomógłby nam w zaprojektowaniu okładki, to chętnie przyjmiemy każdą pomoc :)

Jeśli chodzi o polską wersję - jeśli uda nam się z angielską, to z pewnością będziemy również szukać polskiego wydawcy, więc nadzieja jest :)

Będziemy Was informować na bieżąco o postępach i przewidywanym terminie.


Pozdrawiamy Was wszystkich gorąco i serdecznie.

Ariel & Gobuss


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Chapter 33 - "Let's have a party!"
dungeons and dragons
 
Desiderium Intimum The 33th chapter - "Let's have a party!" - of the English translation DI is already finished. You can read Part 1 HERE and Part 2 HERE

We want to send thanks to
Severus_divides_into_H for translation and to EvangelineFox for betareading! We love you, girls! :*


Ariel & Gobuss 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Desiderium Intimum - Reflections
dungeons and dragons
 
Desiderium Intimum Z okazji pierwszej rocznicy zakończenia DI, stworzyłyśmy dla Was małą niespodziankę - nowy klip do DI! ^_^

Są to dwa monologi - pierwszy z punktu widzenia Severusa, drugi z punktu widzenia Harry'ego - w którym obaj opowiadają o swojej samotności i tęsknocie. Rzecz dzieje się po rozstaniu (dokładniej po rozdziale "Desiderium Intimum"). Mamy nadzieję, że chociaż po części uda nam się przywrócić Wam wspomnienia - nawet jeśli będą one nostalgiczne i melancholijne.

Wasze nienasycone snarrystki,
Ariel & Gobuss


DESIDERIUM INTIMUM - "REFLECTIONS"

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Chapter 32 - "Jealousy"
dungeons and dragons
 
Desiderium Intimum The 32th chapter - "Jealousy" - of the English translation DI is already finished. You can read it HERE

We want to send thanks to
Severus_divides_into_H for translation and to Freakitten (Bree) & KneazleGriff for betareading! We love you, girls! :*


Ariel & Gobuss 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Nowy art do DI
dungeons and dragons
 
Desiderium Intimum Alma Frenz stworzyła dwa nowe arty do rozdziału 34-go! Bardzo dziękujemy!

Thank you for your devotion and willingness :*


 photo cap34pagina02_1600x1096_zps21546518.jpg

 photo cap34pagina01_832x1200_zpsdcde6062.jpg

Wszystkie arty znajdziecie TUTAJ ^_^

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Nowy art do DI
dungeons and dragons
 
Desiderium Intimum Alma Frenz stworzyła dwa nowe arty do rozdziału 33-go! Bardzo dziękujemy!

Thank you for your devotion and willingness :*

Możecie go zobaczyć TUTAJ

Wszystkie arty znajdziecie TUTAJ ^_^

Ogromnie dziękujemy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

Strona 1 z 35 1 2 3 4 > >>
dnd, d&d
Logowanie
dungeons and dragons
 
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Ważne
dungeons and dragons
 
Każdy, kto ma problem z edycją swojego profilu, z pewnością używa przeglądarki Mozilla, która blokuje edycję profilu. Jeżeli chcecie coś zmienić - obrazek, dane, itd. musicie to zrobić z przeglądarki Internet Explorer.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d
Shoutbox
dungeons and dragons
 
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

starcatcher
23/11/2023 20:58
Przeczytałam znowu. Po takim czasie. Dzięki
Dobri
18/10/2023 21:35
@Selfish ja tak samo, czas na ponowne przeczytanie tego dziełasmiley
Selfish
02/08/2023 23:06
Co roku czytam całość od początku... Znowu nadszedł ten czas
rocketlover
31/07/2023 03:55
Any Snarry lovers still here?
Estera Sultan
02/10/2021 18:42
Dziękujemy wam bardzo, z powrotem można wszystko czytać
arielgobuss
21/09/2021 15:40
Witamy, mamy świetną wiadomość. Po wielu trudach udało nam się odzyskać hasło i do jutra wszystko będzie z powrotem działało smiley
Dobri
21/09/2021 15:18
Nie można przeczytać DI, bo strona zmienila hosting i nie skopiowali jej do końca. Możliwe że już w ogóle nie będzie mozna tutaj przeczytać DI ani innych opowiadań.
Napoleon
17/09/2021 15:57
Nie można wejść na DI ani przeczytać. smiley( Proszę zróbcie coś z tym
JesusSlippers
17/09/2021 15:35
Witam czemu nie można przeczytać już DI?
arielgobuss
18/08/2021 10:24
Może trafiły do spamu albo gdzieś indziej i je przeoczyłyśmy? Można pisać na ariel_lindt@wp.pl albo ariellindt@gmail.com
Napoleon
21/07/2021 20:37
Ale może skrzynka jest zapełniona lub coś podobnego i nie dostałyście emaili.
Napoleon
21/07/2021 20:34
Dobrze, a na jaki email powinno się wysłać wiadomość? Wcześniej ja oraz koleżanka pisałyśmy na ariel_lindt@wp.pl
arielgobuss
15/07/2021 18:37
Przykro nam, ale nie otrzymałyśmy żadnej wiadomości z prośbą o tłumaczenie. Jeżeli dalej chce tłumaczyć DI na angielski, to niech się do nas zgłosi na email.
Napoleon
01/07/2021 02:44
ani o swoich fanach. smiley
Napoleon
01/07/2021 02:43
Hej! smiley Dlaczego nie odpisujecie na żadne wiadomości? Moja koleżanka pare razy pytała się was o zgode na tłumaczenie na angielski, ale się nie doczekała. Przykro że już nie pamiętacie o Snarry ani o s
Ophelia
18/05/2021 01:22
@Wilczyca, mam dokładnie tak samo! Coś mnie tu ostatnio przyciągnęło i nie mogłam uwierzyć, że znowu czytam z zapartym tchem! A o ilu rzeczach nie pamiętałam.. To cudowne uczucie móc tu wrócić smiley
Wilczyca
01/02/2021 08:24
...niz bylam wtedy, w 2010. To niesamowite, jak niektore rzeczy nigdy sie nie zmieniaja.
Wilczyca
01/02/2021 08:23
...do jakichkolwiek tekstow. I napawa mnie zaskoczeniem i jednoczesnie podziwem, ze ten tekst oddzialuje na mnie z taka sama, jesli nie wieksza sila po tylu latach, gdy jestem juz zupelnia inna osoba
Wilczyca
01/02/2021 08:21
Czytam sobie wlasnie DI po raz drugi i wlasnie sie zorientowalam, ze, o bogowie, to juz ponad dziesiec lat! Wiecie moze co dzieje sie z dziewczynami? DI jest takie niesamowite... Bardzo rzadko wracam
Akaitori
01/02/2021 03:18
lawlietka, tak i uważam, że to straszne. Plagiat powinien zgłosić każdy, kto go widzi. Ale niestety ambasadorzy nic nie mogą zrobić, póki nie zjawią się autorzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

Copyright © 2006